Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "W STRONĘ SŁOŃCA" rozpoczęło swoją działalność     09.11.2016 r. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie przy ulicy Mikołaja Reja 3.  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “ W STRONĘ SŁOŃCA” jest zrzeszeniem dobrowolnym , samodzielnym, mającym na celu reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin ( opiekunów ) bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków realizujący przy tym cele statutowe Stowarzyszenia. 

Zarząd Stowarzyszenia:

Waldemar Halikowski - prezes zarządu

Bogumiła Cieślik - wiceprezes zarządu

Monika Chaczko - wiceprezes zarządu 

Anna Marciniszyn - sekretarz zarządu

Hanka Dąbrowska - Król - skarbnik zarządu